SAMTYKK IKKE I POLITIETS FØRERKORTBESLAG

 

Av advokat Bernhard Halvorsen sr.

 

 

Endelig avgjørelse om tap av førerett for motorvogn

Overtredelse av Vegtrafikkloven fører ofte til straffereaksjon i form av forenklet forelegg ( gebyr ) eller vanlig forelegg med bot og tap av førerett eller dom på betinget/ubetinget fengsel med/uten bot og tap av førerett.

 

Tap av førerett oppfattes normalt som den strengeste del av straffen. For den som er avhengig av å ha førerett til motorvogn, for å utøve sitt yrke, kan tapet være ruinerende for vedkommende og familie.

 

Normalt skal straff fastsettes når saken er ferdig etterforsket - og etter at domstolens grundige kontroll innestår for at vilkårene for domfellelse og straff foreligger. Hensynet til innbyggernes rettssikkerhet tilsier vanligvis at straff ikke sones uten at det foreligger endelig dom for at det er nødvendig. 

 

Førerkortbeslag med midlertidig tap av føreretten

Politiets førerkortbeslag og sjåførens midlertidige tap av førerett betyr fort at  en vesentlig del av straffen sones uten at dom foreligger.

 

Om politiet mener overtredelsen skal føre til tap av førerett for motorvogn, spør  politiet motorvognføreren om han/hun samtykker i at politiet beslaglegger førerkortet. Uansett svaret foretas oftest beslag av førerkortet. 

 

Råd

Mitt råd er, med mindre du selv mener at politiets beslag er en riktig avgjørelse og utvilsomt er i samsvar med vilkårene for slikt beslag: Samtykk aldri til beslag av førerkortet og midlertidig tap av føreretten!

 

Betingelser for beslag av førerkort

Førerkortbeslag forutsetter nemlig at en rekke lovbestemte betingelser er oppfylt. Tjenestemannen skal konkret og samvittighetsfullt vurdere om alle vilkårene for midlertidig beslag foreligger. Den vurderingen skjer ofte rutinemessig – og uten  sikkerhet for at alle vilkår for  midlertidig beslag foreligger. Riksadvokaten har poengtert at ”såkalte ” rutinemessige beslag” av førerkort selv ved alvorlige trafikkulykker er i strid med loven og skal ikke forekomme.” Mange opplever politiets midlertidige beslag som rutinemessig og dermed ulovlig. 

 

Fordeler ved ikke å samtykke i midlertidig beslag

Bilførers manglende samtykke medfører at politiets beslag straks må forelegges for politijurist for faglig vurdering av  om beslaget skal opprettholdes. Opprettholdes beslaget av politijuristen, har bilføreren, gebyrfritt, rett til å kreve politijuristens vurdering overprøvd av tingretten – med videre ankeadgang. Om politiet ikke har fått rettens avgjørelse for fortsatt beslag innen 4 uker etter det faktiske beslaget, kan bilføreren kreve førerkortet utlevert. Disse fordelene tapes om bilføreren straks samtykker i beslag og opprettholder samtykket.

 

Ulemper ved å samtykke i beslag

Ved samtykke vil politiet ikke ha noe spesielt press på seg for å prioritere fremdrift av saken. Resultatet kan bli månedsvis, kanskje et års beslag uten at riktigheten av beslaget har blitt vurdert grundig.

 

Midlertidig beslag av førerkortet fungerer som en kraftig forhåndsstraff uten at vilkårene for beslaget er rettslig prøvd av en domstol. Bilførerens rettssikkerhet svekkes. Samtykk derfor ikke til politiets førerkortbeslag – uten at du er sikker på at en domstol vil komme til samme resultat.

 

 

For mer om forfatteren, se her.

 

 

Frogner advokatkontor, (+47) 92 61 44 15 / Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. / www.frogneradvokat.no